Καλωσορίσατε στηv Plan4

H εξατομίκευση συναντά την καινοτομία

Στην Plan4, δεν  παρέχουμε απλώς υπηρεσίες, αλλά σχεδιάζουμε λύσεις που προσαρμόζονται ακριβώς στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες σας.

Με μια προσέγγιση εναρμονισμένη με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιχειρηματικής καινοτομίας, η Plan4 είναι εδώ για να λύσει τα προβλήματα σας και να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία τους.

a plan 4 your needs

Οι Υπηρεσίες μας

Μηχανογράφιση

Σχεδιασμός, υλοποίηση και εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων- Hardware Εξοπλισμός- Δομημένη καλωδίωση- Δίκτια ( LAN, WAN)- Αυτοματισμοί κτηρίων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων:

Network security (Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών)- Data security (Ασφάλεια δεδομένων)- Data Integrity (Ακεραιότητα δεδομένων)

Υπηρεσίες Υλοποίησης:

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.

Υποστήριξη (On-site και Remote)

Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης τόσο on-site όσο και απομακρυσμένης υποστήριξης για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των υποδομών σας.

Παροχή Υπηρεσιών Monitoring

Παρακολουθούμε συνεχώς τα συστήματά σας, παρέχοντας εγκαίρως ειδοποιήσεις για πιθανά προβλήματα και διατηρώντας ένα ιστορικό καταγραφής συμβάντων.

Πιστοποιημένες συνεργασίες

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η  ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης είναι το χαμηλό κόστος επικοινωνιών σε συνδυασμό με την  ευέλικτη επικοινωνία, τόσο εντός της επιχείρησης όσο και με τον εξωτερικό της κόσμο ( υποκαταστήματα, remote workers, πελάτες , συνεργάτες).