Μηχανογράφιση

H εξατομίκευση συναντά την καινοτομία

Η  εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον  σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και υποστήριξη  πληροφοριακών  συστημάτων.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία τους, επιλέγοντας την καταλληλότερη λύση βάσει  των αναγκών σας.

Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Σχεδιασμός, Πιστοποίηση και έργων υποδομής  για το μηχανογραφικό σας σύστημα

  • Κατασκευή Computer Room
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Οπτικές Ίνες
  • Αυτοματισμοί  κτηρίων
  • Τοπικών δικτυών  (LAN) τόσο ενσύρματων  όσο και ασύρματων .
  • Συνδέσεις δικτυών ευρείας περιοχής (WAN) για συνδέσεις υποκαταστημάτων με το κεντρικό μέσο της τεχνολογίας  VPN  για ασφάλεια.​

Hardware Εξοπλισμός

Εγκατάσταση servers και συστημάτων αποθήκευση

  • Server on Premise, Hyper-V
  • Cloud VMS
  • Direct  Storage, Network Attached Storage, Storage Area Network

Πιστοποιημένες συνεργασίες