Ασφάλεια

Ασφάλεια  Πληροφοριακών Συστημάτων

Network security (Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών)

Data security (Ασφάλεια δεδομένων)

Data Integrity (Ακεραιότητα δεδομένων)

Η ελεύθερη ροή πληροφοριών, οι ευκολίες που παρέχει το Internet, το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και η τηλεργασία έχουν ωθήσει μέχρι και τις μικρότερες επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Η λειτουργικότητα των οργανισμών αυτών στηρίζεται στα  πληροφοριακά συστήματα. Η ορθή και ασφαλή λειτουργία αυτών των συστημάτων κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων τους. Η παραμικρή δυσλειτουργία – διακοπή ή παράνομη διείσδυση στα συστήματα- αυτόματα μεταφράζεται σε κόστος.

Σε συστήματα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο οικονομικές αλλά ζωτικής σημασίας.

Η  Paln4  μέσω της υπηρεσίας  plan4Security  παρέχει στον πελάτη  μια ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλεια του.

H εταιρεία μας δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και στην διαθεσιμότητα της πληροφορίας που κατέχει ο πελάτης, καθώς επίσης και στην αποθήκευσή της. Βοηθάμε τους πελάτες μας να καταρτήσουν ένα σχέδιο  για να έχουν High Availability, Backup & Disaster Recovery.  Συνεργαζόμαστε για το λόγο αυτό  με καταξιωμένους οίκους.

  • Fortinet
  • Bitdefender
  • Acronis
  • Alfaro